Recreatiegebied Het Hulsbeek in Overijssel Nederland
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Balooning Oldenzaal - Overijssel, Dominique-Fotos

Hulsbeek Oldenzaal

Recreatiegebied rondom Erve Hulsbeek

Informatie Het Hulsbeek Oldenzaal

Recreatiegebied Het Hulsbeek

Het Hulsbeek is een Nederlands recreatiegebied, gelegen ten westen van Oldenzaal. Van oorsprong was het een landgoed gesitueerd rond Erve Het Hulsbeek. In de jaren 70 is het landgoed omgevormd tot recreatiepark. Hiertoe zijn door middel van zandafgraving drie recreatieplassen gemaakt. Het zand uit deze zandafgraving is gebruikt ten behoeve van de bouw van de Oldenzaalse woonwijk De Thij. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2001 bevindt het gehele recreatiepark zich binnen de gemeente Oldenzaal. Daarvoor was het westelijke deel onderdeel van het buitengebied van Deurningen, dat deel uitmaakte van de gemeente Weerselo.

Het gebied, met een totale oppervlakte van 230 ha, bestaan enerzijds uit de aangelegde recreatieplassen (een zwem-, surf- en visvijver) en -weiden met een skateboardbaan en anderzijds uit de oorspronkelijke bebossing en heide. Tevens is het recreatiepark in de jaren 90 voorzien van een wielerbaan, later gevolgd door een ATB-parcours. Op Het Hulsbeek kan men wandelen (waarvoor diverse wandelroutes van het Wandelnetwerk Twente zijn uitgezet), fietsen, roeien en barbecue├źn. Tijdens het zomerseizoen wordt het recreatiepark gebruikt voor diverse evenementen, waarvan de Twente Ballooning, dat elk jaar in het eind van augustus plaatsvindt, veruit het bekendste is. Het park heeft vooral een regionale functie, daar 94% van de bezoekers uit Twente komt.

Net als de recreatiegebieden Het Lageveld en Het Rutbeek wordt Het Hulsbeek beheerd door de Regio Twente. Momenteel[(sinds) wanneer?] wordt door de sector Recreatie & Toerisme tezamen met lokale partijen bekeken hoe het recreatiepark kan worden herontwikkeld.

bron: wikipedia

Belangrijke links

Informatie Park Hulsbeek

In de jaren zeventig is van landgoed Het Hulsbeek in Oldenzaal een schitterend recreatiepark gemaakt. Doordat veel van het oude landgoed in stand is gebleven treft u er nu een afwisselend gebied van 230 ha aan met bossen, waterpartijen met stranden en ligweiden, heidevelden, vennetjes, weilanden en recreatieve voorzieningen.

Gratis toegang

Recreatiepark Het Hulsbeek is gratis toegankelijk.

Openingstijden

Van zonsopgang tot zonsondergang.

Beheercentrum

Het Hulsbeek heeft een beheercentrum waar u zomers meer te weten kunt komen over de recreatievoorzieningen van Regio Twente. U kunt er ook delen van het terrein, sportvelden en de overdekte barbecueplaats reserveren. Verder kunt u hier terecht voor EHBO.

Gehandicapten

Het terrein en het sanitair zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Vorig jaar is een speciale rolstoelingang naar de zonneweiden gemaakt . Vanaf parkeerplaats 4 is deze toegang het beste te bereiken wanneer u met de auto komt. Om in het bezit te komen van een sleutel voor deze ingang kunt u contact opnemen met het beheercentrum.

EHBO

Op de zonneweide 1 bevindt zich centraal een EHBO-post waar u terecht kunt voor de eerste hulp bij ongevallen. Ook kunt u in het beheercentrum terecht.

Honden

Uit hygi├źnisch oogpunt kunnen we niet toestaan dat uw hond zich op de zandstranden, zonneweiden of in het water van Het Hulsbeek bevindt. Er is een speciale route op het park aangegeven waar honden vrij mogen spelen en rennen. Ook is er een hondenuitlaatveld. Daarbuiten zijn honden alleen aangelijnd en in gezelschap van hun baas toegestaan.

Huisregels

Door het veelzijdige gebruik van recreatiepark Het Hulsbeek is het noodzakelijk om een aantal huisregels te hebben. De regels die van toepassing zijn, zijn weergegeven op de gebruikbepalingsborden die zich overal op het terrein bevinden.

Locatie

Het Hulsbeek, Oude Almeloseweg 11, 7576 PE Oldenzaal

bron: hulsbeek

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl