Natuurgebieden in Overijssel Nederland
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
De Tankenberg bij Oldenzaal in Twente

De Tankenberg bij Oldenzaal

De Tankenberg is met 85 meter de hoogste berg in Twente. De Kuiperberg in Ootmarsum volgt staat op nummer twee met 75 meter boven NAP.

Tankenberg Oldenzaal en Kuiperberg Ootmarsum

Geologie

Het stuwwalcomplex van Oldenzaal is ontstaan tijdens het Saalien. Het landijs heeft hier de toen bevroren ondergrond, bestaande uit Tertiaire mariene sedimenten en Pleistocene afzettingen, zijdelings weggedrukt en als grote schubben dakpansgewijs op elkaar gestapeld. Het bijzonder reliëfrijke stuwwallencomplex van Oldenzaal bestaat uit twee delen: een zuidelijke gedeelte, waar de schubben ongeveer noord-zuid lopen en een noordelijke gedeelte met oost-west verlopende strekkingslijnen van de schubben.

De strekkingslijnen in noordelijke deel sluiten aan op die van de stuwwal van Ootmarsum. De Pleistocene afzettingen zijn voor een groot deel door erosie verdwenen, waardoor het Tertiaire materiaal tegenwoordig aan of nabij het oppervlak voorkomt. Het gehele stuwwallencomplex van Oldenzaal bevat bijzondere elementen, zoals Tertiaire afzettingen en periglaciale dalen, waardoor het geologisch en geomorfologisch van grote waarde is.

Kapelletje

Op de noordhelling van de Tankenberg is in 1844 een gemetseld prieel met een koepelvormig dak (en daarop een groot kruis) gebouwd door J.F. Peese Binkhorst, oud-burgemeester van Oldenzaal. De koepel werd later, mogelijk bij een restauratie in 1905, vervangen door een puntdak, maar in de volksmond bleef tot op heden de benaming 'het koepeltje' in stand.

Vanaf de eerste helft van de 19e eeuw werd gedacht dat aan het begin van de jaartelling hier een tempel stond van de godin Tanfana. Zij zou een Germaanse vruchtbaarheidsgodin zijn geweest.

Die tempel zou dezelfde zijn als de tempel die in 14 n. Chr. door de Romeinse veldheer Germanicus werd verwoest. Op de achterwand van de koepel is een desbetreffend citaat van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus te vinden. Dat de door Tacitus bedoelde tempel op de Tankenberg heeft gestaan, wordt inmiddels door historici onmogelijk geacht met het oog op de eveneens beschreven troepenbewegingen. J. van der Worp concludeerde dat op deze plek of in de directe omgeving van Oldenzaal nooit een tempel kan hebben gestaan; A.G. de Bruyn sloot echter niet uit dat de godin Tanfana in Twente werd aanbeden en dat de Tankenberg daarin mogelijk een rol had gespeeld als religieuze plaats.

bron: wikipedia

 

Vakantiehuisjes in de buurt van de Tankenberg bij Oldenzaal

Tip! Vakantiehuisjes in Twente

Vakantiehuisje in Twente? Kies dan een van de zeven gezellige vakantiehuisjes op vakantiepark Kuiperberg in Ootmarsum. Alle natuurgebieden in de buurt en Ootmarsum op loopfstand.

 

Natuurmonumenten:

De Tankenberg op Landgoed Egheria is een bijzondere locatie. Met 85 meter de hoogste berg van Overijssel. Met een fantastisch uitzicht. Bij helder weer kijk je zo Duitsland in.

Tankenberg bij Oldenzaal

Om het uitzicht te behouden en te verbeteren haalt Natuurmonumenten een bomenrand weg. Resultaat is een nog prachtiger vergezicht waar iedereen van kan genieten.

Reeën

Het landgoed Egheria strekt zich uit op en rond de Tankenberg. Je treft hier nog het bijna onaangetaste Twentse hoevenlandschap aan, met oude boerderijen omgeven door akkers, weilanden, houtwallen en bossen. ‘Deze omgeving is bijzonder geschikt voor reeën. Ook andere dieren houden van deze afwisseling. Bij schemering zijn ze vaak langs bosranden te vinden.

bron: natuurmonumenten

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl