Natuurgebieden in Overijssel Nederland
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Bergvennen bij Lattrop Breklenkamp - Overijssel

Natuurgebied de Bergvennen in Twente Overijssel

De Bergvennen in Lattrop Overijssel. Vennen en heiden aan de grens met Duitsland

Bergvennen ten opzichten van Kuiperberg Ootmarsum

Natuurgebied in Twente

Natuurgebied de Bergvennen ligt op ongeveer 6 kilometer van Ootmarsum, tegen de Duitse grens. Net over de grens ligt de plaats Nordhorn. Fietsroutes die de Bergvennen passeren zijn opgenomen in onze gratis GPS-Fietsroutes door Twente.

Provincie Overijssel:

Bergvennen en Brecklenkampse Veld ligt in de gemeente Dinkelland. Het gebied bestaat uit twee delen en omvat vennen, vochtige heiden en heischrale graslanden met jeneverbesstruwelen.

Bergvennen bij Lattrop in Twente

De Bergvennen is een heidegebied op dekzandruggen met daarin een aantal grote zwakgebufferde vennen. De hydrologie van deze vennen wordt op kunstmatige wijze op orde gehouden: in de winter wordt grondwater opgepompt om de benodigde buffering te kunnen leveren. Langs de vennen liggen smalle gordels met overgangen van natte naar droge heide. Langs één van de vennen groeit gagelstruweel.

 

Vakantiehuisjes in de buurt van de Bergvennen bij Lattrop

Tip! Vakantiehuisjes in Twente

Vakantiehuisje in Twente? Kies dan een van de zeven gezellige vakantiehuisjes op vakantiepark Kuiperberg in Ootmarsum. Alle natuurgebieden in de buurt en Ootmarsum op loopfstand.

 

Het Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden van de Bergvennen en betreft een geaccidenteerd landschap met dekzandruggen waarin rijke gradiënten van heide naar schraallanden en laagten met oeverkruidbegroeiingen optreden. Ook komen hier vochtige eiken-berkenbossen voor. Hier zijn recentelijk succesvolle herstelmaatregelen uitgevoerd. Op de flanken van de ruggen ligt heischraalgrasland en blauwgrasland. Deze zone wordt gevoed door basenrijke kwel en wordt niet of kortstondig geïnundeerd.

bron: provincie overijssel

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl