Natuurgebieden in Overijssel Nederland
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Mandergrafveld Mander - Overijssel

Natuurgebied Mandergrafveld in Twente Overijssel

Mandergrafveld bij Mander en Vasse in Twente Overijssel. In dit gebied wemelt het van de archeologische monumenten.

Mandergrafveld Mander

Landschap Overijssel:

Aan de Duitse grens ligt een klein maar bijzonder terrein met een schat aan historie. Wel eens een grafheuvel gezien uit de jonge Steentijd (4400 tot 1700 v. Christus)? Naast de grafheuvels in dit gebied ligt hier ook een urnengrafveld uit de IJzertijd.

ronde akkers van Jannink Mandergrafveld Mander

In dit gebied wemelt het namelijk van de archeologische monumenten. Grafheuvels duiken op in het landschap. Voor kenners geeft een fijn raster van lijnen de plek aan waar vroeger kleine akkertjes uit de ijzertijd lagen, de celtic fields.

De Vasserheide verrast je met veertig meter aan hoogteverschillen in het uitgebreide heidecomplex. Laat je verderop verrassen door de verrassende doorkijkjes bij het elzenbroekbos langs de Roezebeek.

bron: landschap overijssel

Oudheidkamer Twente:

Al voor 1940 kreeg de Oudheidkamer Twente de eigendom over drie zeer bijzondere gebieden in Twente, het Vasser grafveld, het Mander grafveld, de Hunenborg en in 1943 het Mauritsbosje op de es in Usselo. Deze gebieden behoren tot het belangrijk archeologisch en historisch erfgoed van Twente. Ze kwamen waarschijnlijk rond 1850 bij de markenverdeling in particuliere handen. Latere eigenaren schonken ze aan de Oudheidkamer.

Mandergrafveld

Het Mandergrafveld is een klein heidegebied met een zestal grafheuvels uit de jonge Steentijd en een urnenveld uit de IJzertijd. Het gebied maakt deel uit van het grote heidegebied Manderheide dat grenst aan Duitsland.

Het gebied is bekend door de twee cirkels van Jannink, ooit aangelegd als cirkelvormige ontginningen maar inmiddels weer in beheer als schraal grasland. De grafvelden zijn ook hier beschermd en maken deel uit van een groot aantal belangrijke archeologische vindplaatsen rond Mander. Zo werd in deze omgeving als bodemsilhouet het graf van de 'Man van Mander' gevonden gedateerd in de overgang van Steentijd naar Bronstijd en recenter vondsten (onder meer vuistbijlen) van Neanderthalers van zo’n 80.000 jaar oud.

bron: vereniging oudheidkamer twente

 

Camping in de buurt van het Mandergrafveld bij Vasse?

Tip! Vakantiehuisjes in Twente

Vakantiehuisje in Twente? Kies dan een van de zeven gezellige vakantiehuisjes op vakantiepark Kuiperberg in Ootmarsum. Alle natuurgebieden in de buurt en Ootmarsum op loopfstand.

 

Mandercirkels

Ronde akkers van Jannink Mandergrafveld Mander

De cirkelvormige akkers zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw op de heide van de voormalige marke Mander aangelegd in opdracht van Gerhard Jannink, textielfabrikant en grootgrondbezitter uit Enschede. Hij had in Noord-Amerika gezien dat ronde akkers voordelen hadden boven rechthoekige. De velden konden vanuit het midden in een spiraalvormige gang worden bewerkt zodat de machines niet behoefden te keren.

Er werd afwisselend rogge, haver en aardappels verbouwd. Na 1975 werd mais het belangrijkste gewas. Toen ook dat niet meer loonde zijn de gronden van Jannink in 1991 verkocht aan Landschap Overijssel.

De cirkels hebben een doorsnede van respectievelijk 378 en 343 meter, het gebied beslaat 33 hectare. In samenhang met de herbestemming van nabij gelegen landbouwgebieden werd hier, met subsidie van rijk, provincie en waterleidingmaatschappij, door Landschap Overijssel een natuurontwikkelingsproject opgezet.

Doelstelling was de voormalige Manderheide na het afgraven van de vruchtbare bovenlaag en toepassen van begrazing weer als schraal heidegebied te onderhouden.

Door de plattegrond van de Cirkels van Jannink intact te laten wilde men rechtdoen aan de cultuurhistorische waarden in het gebied.

bron: wikipedia

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl