Natuurgebieden in Overijssel Nederland
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Vogelobservatiehut Ottershagen Ootmarsum  - Overijssel

Natuurgebied Ottershagen in Twente Overijssel

Ottershagen bij Ootmarsum in Twente Overijssel. Het Beneden-Dinkeldal is ideaal voor vogelliefhebbers!

Ottershagen ten opzichten van Kuiperberg Ootmarsum

Natuurmonumenten:

Ten noordoosten van Ootmarsum, op de plek waar de beekdalen van o.a. de Hollandsegraven,Springendalsebeek en de Dinkel samenkomen, ligt het natuurgebied Beneden-Dinkeldal met als lage en natte kern het gebied Ottershagen.

Natuurgebied Ottershagen

Het is een gebied dat voor 1960 befaamd was vanwege de grote rijkdom aan waardevolle natte natuur. De basis van de natuurlijke rijkdom werd in belangrijke mate gevormd door de aanwezigheid van natuurlijke watersystemen. De beken meanderden en door de sterke toevoer van kwel- en oppervlaktewater was het gebied permanent zeer nat en periodiek overstroomden de beekdalen, wat zorgde voor een belangrijke natuurlijke dynamiek.

 

Vakantiehuisjes in de buurt van het Ottershagen bij Ootmarsum

Tip! Vakantiehuisjes in Twente

Vakantiehuisje in Twente? Kies dan een van de zeven gezellige vakantiehuisjes op vakantiepark Kuiperberg in Ootmarsum. Alle natuurgebieden in de buurt en Ootmarsum op loopfstand.

 

Ottershagen is een rijk weidevogelgebied. Vrijwel alle soorten die in zo’n gebied thuishoren, komen er voor. Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en slobeend broeden er in grote dichtheden. Dat is uniek in Twente en zelfs in heel Overijssel. Tureluur, veldleeuwerik en kemphaan laten zich geregeld zien.

Vogelobservatiehut

Er is een vrij toegankelijke vogelobservatiehut om het publiek volop te laten genieten van dit bijzondere vogelgebied.

Voor deze observatiehut is een bestaande veestal verbouwd. In de stal is een verhoogd plateau, wat het dak een stuk hoger maakt. Hierdoor heeft u een fantastisch uitzicht op de weilanden. De vochtige weilanden en ondieptes in het water trekken allerlei moeras- en weidevogels aan zoals kievit, grutto, tureluur, wulp en watersnip. Ook slobeenden, zomertaling en krakeenden voelen zich hier thuis. De kleine karekiet vindt beschutting in de rietkragen en in het loofbos. Aan de randen van het gebied broeden roodborst, zanglijster, wielewaal en vink.

bron: natuurmonumenten

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl