Natuurgebieden in Overijssel Nederland
Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Vassergrafveld Vasse - Overijssel

Natuurgebied Vassergrafveld in Twente Overijssel

Vassergrafveld bij Vasse in Twente. Archeologische monumenten, bos en uitgebreid heidecomplex.

Huize Singraven Denekamp

Landschap Overijssel:

Hou je van natuur en ben je nieuwsgierig naar ‘vroeger tijden’? Dan kun je je hart ophalen bij de Vasserheide, Vassergrafveld en het Haarlergrafveld.

Grafheuvel Vassergrafveld

In dit gebied wemelt het namelijk van de archeologische monumenten. Grafheuvels duiken op in het landschap. Voor kenners geeft een fijn raster van lijnen de plek aan waar vroeger kleine akkertjes uit de ijzertijd lagen, de celtic fields.

De Vasserheide verrast je met veertig meter aan hoogteverschillen in het uitgebreide heidecomplex. Laat je verderop verrassen door de verrassende doorkijkjes bij het elzenbroekbos langs de Roezebeek.

bron: landschap overijssel

 

Vakantiehuisjes in de buurt van het Vassergrafveld bij Vasse

Tip! Vakantiehuisjes in Twente

Vakantiehuisje in Twente? Kies dan een van de zeven gezellige vakantiehuisjes op vakantiepark Kuiperberg in Ootmarsum. Alle natuurgebieden in de buurt en Ootmarsum op loopfstand.

 

Oudheidkamer Twente:

Al voor 1940 kreeg de Oudheidkamer Twente de eigendom over drie zeer bijzondere gebieden in Twente, het Vasser grafveld, het Mander grafveld, de Hunenborg en in 1943 het Mauritsbosje op de es in Usselo. Deze gebieden behoren tot het belangrijk archeologisch en historisch erfgoed van Twente. Ze kwamen waarschijnlijk rond 1850 bij de markenverdeling in particuliere handen. Latere eigenaren schonken ze aan de Oudheidkamer.

Vassergrafveld

Het Vassergrafveld is een heideterrein omgeven door bos en een kleinschalig agrarisch landschap met akkers en grasland. In dit gebied liggen meerdere grafheuvels, grafvelden, urnenvelden en een Celtic field.

Het gebied maakt deel uit van het natuurgebied Vasserheide (70 hectare) van Landschap Overijssel. Het natuurbeheer is gericht op instandhouding van de droge struikheide vegetaties en de in de lagere delen en beekdalen aanwezige dopheide. Met het oog op de grote archeologische betekenis van het gebied is het beheer tevens gericht op het behoud van de grafheuvels en overblijfselen van menselijke bewoning uit de Steentijd en latere perioden. Daarbij worden de grafheuvels en urnenvelden vrijgehouden van bomen en struiken.

Dit beheer sluit naadloos aan op de natuurdoelstellingen om de heidevegetaties in stand te houden. Het door de Oudheidkamer Twente in erfpacht aan Landschap Overijssel overgedragen gebied omvat ook een zogenoemd Celtic field, waar door het aanleggen van walletjes en het afbranden van bos ooit op traditionele wijze boekweit werd verbouwd. Dit werd ontdekt aan de hand van luchtfoto’s die door de de Britse luchtmacht RAF in de oorlogsjaren van het gebied zijn gemaakt. Op deze opnames zijn ook karresporen uit de middeleeuwen te zien. Deze gebieden worden beheerd in overleg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

bron: vereniging oudheidkamer twente

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl