Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Mensen om het paasvuur van Ootmarsum Paashout halen op het Springendal met paard en wagen

Paaschvuren - Paasvuur van Ootmarsum

Het paasvuur van Ootmarsum is onderdeel van de bekende Ootmarsumse paasgebruiken.

Om het paasvuur van ootmarsum

Voor de goede regeling van de eigenaardige gebruiken bij gelegenheid van ’t Paaschfeest bestaat een Paaschcommissie van 6 leden, waarvan er jaarlijks 2 aftreden. Voor de vacante plaatsen worden telkenjare 2 jonge mannen aangezocht om zitting te nemen.

Na voorafgaande besprekingen en onderhandelingen over den aankoop van het Paaschhout, begint de eigenlijke taak der commissie op Paaschzaterdag-namiddag. Nadat de omroeper ’s morgens plaats en tijd van samenkomst heeft bekend gemaakt, verzamelen zich tegen één uur op ’t marktplein de commissie en verdere gegadigden (hieronder.de Ootmarsumsche jeugd niet te vergeten) en nemen plaats op de drie groote wagens, elk bespannen met twee flinke paarden.

Mag ik U uitnoodigen het ritje naar Hezinghe, waar ’t hout aangekocht is, mee te maken. Onder een goeden gang en het zingen der jeugd ratelen we over de hobbelkeien de Molenstraat dóór, den grintweg op, grillig aangelegd door groenende korenakkers. We rijden verder heuvels over, heide door, bosschen in, plaats van bestemming. Het reeds gehakte hout wordt op de wagens breed en hoog opgetast en na eenige uren van moeizamen arbeid wordt de terugreis aanvaard.

Piepend en krakend bolderen de zwaarbevrachte wagens over den oneffen weg, zeulend, moegewerkt het volk er achter. En bij aankomst in ’t stadje, opgewacht door groot en klein, wordt ’t feestlied: „Christus is opgestanden” aangeheven en de weg voert verder naar den Paaschkamp, waar ’t hout tot een groote mijt wordt opgestapeld.

Op Paaschavond bij ’t avonddonker wordt ’t vuur ontstoken, op ’n wijze zooals gebruikelijk voor eeuwen.

De geweldige houtstapel vlamt loeiend op, knappend en krakend, dat de vonken er meters ver afvliegen. En naarmate de vlammen hooger slaan, klinken luider de paaschliederen der vele honderden omstaanders. Vanaf den Kuiperberg heeft men ook een fantastisch gezicht op de vele paasch-vuren uit den omtrek, die den donkeren avondhemel verlichten. Men zou zich wanen als in een sprookjesland en onder aan den voet van den berg ligt vredig het oude plaatsje, ’n stedeke in miniatuur, als ’t slot van Doornroosje haar eigen leven levend in nachtelijke eenzaamheid.

bron: vvv gids uit 1930

Zie ook: Paasgebruiken Ootmarsum.

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl