Camping Kuiperberg Twente Overijssel
Feestlocatie Party Lounge Ootmarsum Twente
Vakantiehuisjes in Twente Overijssel
Poaskearls Poaskearls bij RK Kerk

Het Vleugelen - Vlöggel'n

Vlöggel'n is cultureel erfgoed en is onderdeel van de paastradities in Ootmarsum.

Poaskearls in 1918

Op Paasch-Zondag komen tegen negen uur in den morgen een honderdtal mannen en jongens op de markt bijeen en heffen daar het oude Paaschlied „Christus is opgestanden” aan. Zingende trekken zij de straten door, keeren tegen tien uur weer op het marktplein terug en gaan daarna allen ter kerk. ’s Namiddags om half twee wordt dit gezang herhaald en besloten door den namiddagdienst.

 

Frühshoppen met de Poaskearls in de Party Lounge op de Kuiperberg

Pasen, Poaskearls bij Party Lounge op de Kuiperberg in Ootmarsum

Op eerste paasdag rond 11 uur komen de Poaskearls bij de Party Lounge (Camping Kuiperberg) voor de traditionele borrel met sigaar. De twee jongste poaskearls verkopen onder het mom van "Een briefje voor een briefje" zongteksten van de liederen die op eerste en tweede paasdag worden gezongen in het centrum van Ootmarsum.

 

Tegen vier uur komen de zangers wederom samen op de Paasch-weide, waar de kinderen zich intusschen verlustigen. Onder het al zingende heen en weer wandelen van den eenen kant der weide naar den anderen, groeit het troepje allengs aan tot een grooten troep van een paar honderd, dikwijls nog meer, die zich zingende naar de stad begeeft. Bij den ingang der stad geven allen, getrouwde mannen, jongens, meisjes en kleine kinderen, elkaar de hand. Deze menschen-keten trekt niet alleen door de straten, maar ook door verscheidene huizen. Hier bestaan nog ouderwetsche, houten gevels met groote voordeuren, in tweeën gedeeld door een paal (stiepel). Om deze middenstijlen trekt de slinger heen, soms ook wel gaat hij aan den achterkant het huis binnen en voor er weer uit. Dit gebeurt meerendeels bij herbergen. De huizen, waar men door trekt, zijn steeds dezelfde huizen. Is door ver-timmering zoo’n huis niet langer hiervoor geschikt, dan valt het af. Wanneer op deze wijze de stad doorkruist is, komt men weer op de markt uit. Hier lost de rij zich op in een saamgepakte menigte. Nog eens wordt nu het geheele lied gezongen, waarbij ditmaal aan het einde de kinderen omhoog geheven worden. En hiermede is het „Vlöggelen”, zooals het hier genoemd wordt, afgeloopen. Op den tweeden Paaschdag wordt het herhaald.

Over den oorsprong van dit gebruik wordt verteld, dat op Paaschdag de monniken van het Klooster te Weerselo hand aan hand Ootmarsum zouden zijn binnengetrokken om hier ter kerk te gaan. Meer voor do hand ligt, dat dit een overblijfsel is van de oude Paaschprocessies, die in Twente langer dan elders in gebruik bleven. Op den avond van den Eersten Paaschdag wordt op de Paaschweide het Paaschvuur ontstoken.

Hieronder volgen de coupletten, zoowel van het „Christus is opge-standen” als van „Alleluja den blijden Toon”, welke laatste op twee melodieën gezongen wordt. Bij de tweede melodie (B) wordt toegevoegd: „Surrexida”, een verbastering uit: Resurrexit sicut dixit, Hij is opgestaan, gelijk Hij voorzegd heeft. (Uit het R.K. Kerkgezang Regina Coeli).

bron: vvv gids uit 1930

Vlögelen is Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Zie ook: Paasgebruiken Ootmarsum.

+31 541 291624 Contact info@kuiperberg.nl